Document Cases

Document Cases

Document Cases còn được gọi là túi đựng tài liệu, cặp tài liệu theo cách gọi của người Việt Nam. Hầu hết các loại cặp tài liệu ở Việt Nam được làm bằng nhựa, nhưng mình thích sử dụng những loại túi bền được làm bằng da hơn, và đây là lý do mình tạo ra chỗ này để tìm ra cái ưng ý và sẽ sớm đặt mua khi đã hội tụ đủ điều kiện.

Nguồn để tìm Document Cases

Chủ yếu mình lấy nguồn ở Amazon liệt kê đủ loại Document Cases cần dùng và có thể ship đến Việt Nam.

  • [x] Thứ hai là mình tìm online xem có mẫu nào OK không bằng tìm kiếm Google và Google Image Search
  • [x] Một mẫu khá ưng ý
  • Giá dự kiến chi khoảng 300$ hoặc hơn nếu là đồ tốt

Một vài nguồn Việt Nam mẫu tốt

Lưu trữ sẵn ở đây, khi nào đủ điều kiện là sert và đặt hàng về nhà mới.